3609, 5054, led hắt 5054, led hắt 3609

  • Giá 1.250 VNĐ
  • Sản phẩm mới ? spmoi
  • Bảo hành 1 năm

3609, 5054, led hắt 5054, 3609 mắt 5054. Led hắt 5054 kích thước 3609

Bóng kích thước 36*09mm được sử dụng mắt 5054 có độ sáng cao

Kích thước nhỏ thích hợp dùng cho chữ nhỏ, làm dấu…

Sản phẩm mới được đưa ra thị trường năm 2018.

Sản phẩm bảo hành 1 năm