Led 2607, led 5730, led hắt làm dấu, led 2 bóng

  • Sản phẩm mới ? spmoi
  • Bảo hành 1 năm
  • Giá 1.250 VNĐ

Led 2607, led 5730, led hắt làm dấu,

led hắt 5730, Led 2607, led hắt nhỏ, led làm dấu

2 mắt 5730 với kích thước nhỏ 26*07, độ sáng cao. Kích thước nhỏ phù hợp làm chữ bé, làm dấu chữ

#led 2 bóng, led hắt chữ nhỏ